назад

Додаткові соціальні гарантії для осіб з інвалідністю внаслідок війни I або II групи в умовах воєнного стану

Про додаткові соціальні гарантії для осіб з інвалідністю внаслідок війни I або II групи в умовах воєнного стану розповідає завідувач сектору «Сновське бюро правової допомоги» відділу безоплатної правової допомоги Менського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Литвиненко.

 

20 грудня 2022 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України за №1393 від 16.12.2022 року якою затверджено Порядок реалізації спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни.

 

Даний Порядок визначає процедуру отримання особами з інвалідністю внаслідок війни грошової допомоги в рамках реалізації спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проекту.

Право на грошову допомогу мають повнолітні громадяни України, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни I або II групи та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

 

Виплата грошової допомоги здійснюється незалежно від отримання особами інших видів допомоги.

Головною особливістю даного виду міжнародної грошової допомоги є те що для отримання грошової допомоги заявник подає самостійно заяву в електронній формі шляхом її заповнення на вебсайті eveteran.gov.ua з використанням технічних засобів Мінветеранів. На заяву накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника.

 

У заяві зазначаються такі відомості:

– прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

– стать;

– дата народження;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі коли особа через свої релігійні переконання відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

– унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

– відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

– серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– контактні дані (номер телефона та адреса електронної пошти);

– серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

– група інвалідності, дата встановлення інвалідності;

– міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.

 

Просимо звернути увагу, що на даний час послуга, на вебсайті https://eveteran.gov.ua/ надання підтримки особам з інвалідністю в наслідок війни, перебуває в розробці, а тому дана категорія має час на підготовку відповідних документів та отримання кваліфікованого електронного підпису.

 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103