назад

Фахівчиня Талалаївського бюро допомогла реалізувати право про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Загальновідомо, що батьки зобов’язані утримувати своїх неповнолітніх дітей незалежно від того чи перебувають вони у шлюбі чи ні. Це одне із найголовніших обов’язків батьків, бо забезпеченя неповнолітньої дитини мінімально необхідними благами, моральне виховання та матеріальне утримання дитини врешті –решт впливає на  моральні принципи нашого суспільства.

Але є батьки, що ігнорують це, хоча цей обов’язок закріплений у Конституції України. Якщо способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину не визначаються за домовленістю, то потрібно звертатися до суду.

До Талалаївського бюро правової допомоги звернулася жителька Прилуцького району з проханням допомогти стягнути аліменти на утримання неповнолітньої дитини, бо батько дитини в добровільному порядку їм не допомагає.

Правчиня Талалаївського бюро правової допомоги Яна Мудревська, вивчивши матеріали справи, склала до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Талалаївський районний суд вирішив задовольнити позовні вимоги в повному обсязі та стягнути аліменти на неповнолітню дитину з батька дитини, в розмірі 1/4 заробітку (доходу) боржника щомісячно, але не менше ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.

Коментує завідувачка Талалаївського бюро правової допомоги Яна Мудревська.

Згідно з ч.1 ст. 27  Конвенції про права дитини чітко визначене право кожної  дитини  на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку цієї дитини. Такий належний рівень у будь-якому разі не повинен бути меншим, ніж прожитковий мінімум.

Відповідно до ст. 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей,  любові до своєї  сім’ї  та  родини,  свого народу, своєї Батьківщини; зобов’язані  піклуватися  про здоров’я дитини,  її фізичний, духовний та моральний розвиток; зобов’язані  забезпечити  здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя; зобов’язані поважати дитину. Передача  дитини  на  виховання  іншим  особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї.

Згідно з ч. 5 ст. 183 Сімейного кодексу України, той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Відповідно до ч.1 ст.191 СК України, аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред’явлення позову.

Справа № 747/153/22.