назад
09.11.23

Порядок позбавлення батьківських прав

Мати чи батько не виконують своїх батьківських обов’язків? Чи можна їх позбавити батьківських прав? Законодавством передбачена така процедура. Водночас позбавлення батьківських прав  є  крайнім  заходом  впливу  на  осіб,  які  не виконують батьківських обов’язків, а тому питання про його застосування слід вирішувати лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, зокрема ставлення батьків до дітей. 

В цій статті роз’яснюємо етапи та передумови для застосування крайнього заходу щодо батьків, які не виконують свої батьківські обов’язки. Роз’яснемо ситуації, коли позбавлення батьківських прав є недопустимим, а також перелік підстав, за якими суд має право ухвалити рішення про позбавлення батьківських прав.

Кого не можуть позбавити батьківських прав?

Не можна позбавити батьківських прав особу,  яка  не  виконує своїх   батьківських   обов’язків   унаслідок   душевної  хвороби, недоумства  чи  іншого  тяжкого  захворювання   (крім   хронічного алкоголізму чи наркоманії) або з інших не залежних від неї причин.

Особи можуть бути позбавлені батьківських прав лише щодо дитини, яка не досягла вісімнадцяти років, і тільки з підстав, передбачених ст. 164 Сімейного кодексу України.

Підстави позбавлення батьківських прав

Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони:

 • не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
 • ухиляються від виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини та/або забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти (застосовується лише у разі, якщо мати, батько досягли повноліття);
 • жорстоко поводяться з дитиною;
 • є хронічними алкоголіками або наркоманами (застосовується лише у разі, якщо мати, батько досягли повноліття);
 • вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва (застосовується лише у разі, якщо мати, батько досягли повноліття);
 • засуджені за вчинення умисного кримінального правопорушення щодо дитини.

Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось із них.

Для позбавлення батьківських прав необхідно вчинити наступні дії:

 • встановити, що особа свідомо порушує батьківські обов’язки, злісно не виконує вимог та рекомендацій органів опіки і піклування, служб у справах неповнолітніх, навмисно ухиляється від лікування (хронічні алкоголіки, наркомани, токсикомани) та зібрати всі необхідні підтверджуючі докази;
 • звернутись до органу опіки та піклування з тим, щоб отримати висновок щодо умов життя і виховання дитини, поведінки батьків, їх взаємин з дітьми та відношення до виконання своїх батьківських обов’язків;
 • звернутись до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав та отримати за результатами розгляду прийняте судом рішення.

Судовий розгляд

Справи про позбавлення батьківських прав батька чи матері за загальним правилом розглядає місцевий суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або перебування того з батьків, якого хочуть позбавити прав.

Право на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав мають:

 • один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в сім’ї якої проживає дитина;
 • заклад охорони здоров’я, навчальний або інший дитячий заклад, в якому дитина перебуває;
 • орган опіки та піклування;
 • прокурор;
 • сама дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Правові наслідки позбавлення батьківських прав

Особа, позбавлена батьківських прав:

 1. втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її виховання;
 2. перестає бути законним представником дитини;
 3. втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 4. не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
 5. не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 6. втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.

Варто зауважити, що особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини.

При задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на дитину.

Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав

Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною.

Суд може дозволити разові, періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров’ю та моральному вихованню, за умови присутності іншої особи.

Чи обов’язкова участь органів опіки та піклування при розгляді справ про позбавлення батьківства?

При розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою.

Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи.

Залишилися питання?

Звертайтеся до системи безоплатної правничої допомоги: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/