назад
03.11.23

Як військовослужбовцю отримати підйомну допомогу

Грошове забезпечення та соціальний захист військовослужбовців є актуальними питаннями, які часто виникають під час служби в Збройних Силах.  При виконанні своїх обов’язків військовослужбовці можуть зустрітися із ситуаціями, які пов’язані з переїздом на нове місце служби, передислокацією військових підрозділів або зарахуванням на навчання до військового навчального закладу. Однак, чи пропонується грошова допомога у таких випадках? У цій статті ми детально розглянемо поняття підйомної допомоги, умови, коли вона надається, а також роз’яснемо алгоритм отримання цієї допомоги.

Що таке підйомна допомога

Підйомна допомога – це грошова допомога, яка виплачується у разі переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та тих, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил України:

 • на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням на навчання до військових навчальних закладів термін навчання в яких становить шість місяців і більше, без збереження посади за попереднім місцем служби;
 • у зв’язку з передислокацією військової частини.

Розмір підйомної допомоги

Підйомна допомога виплачується в розмірі:

 • місячного грошового забезпечення на військовослужбовця;
 • 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Коли виникає право на отримання підйомної допомоги для військовослужбовців?

 • на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду;
 • на дату зарахування на навчання – для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів;
 • на дату прибуття до місця дислокації, оголошені наказом командира військової частини, – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

Покроковий порядок отримання підйомної допомоги:

 1. Військовослужбовець особисто пише та подає рапорт командиру військової частини про надання підйомної допомоги.
 2. Командир військової частини ставить свою резолюцію на рапорті про надання підйомної допомоги військовослужбовцю.
 3. Наказ про виплату підйомної допомоги готується службою персоналу військової частини.
 4. Командир військової частини підписує наказ із зазначенням у ньому грошової суми до виплати.

Підйомна допомога військовослужбовцям, у тому числі на членів сім’ї, виплачується не більш як за два переїзди військовослужбовця протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).

Виплата підйомної допомоги на членів сім’ї  військовослужбовця

Підйомна допомога виплачується на членів сім’ї військовослужбовця, які на дату їх приїзду на нове місце служби військовослужбовця зазначені в його особовій справі, а саме:

 • на дружину (чоловіка) незалежно від віку і працездатності, шлюб з якою (яким) зареєстрований до дати прибуття військовослужбовця на нове місце служби або прийому (призову) на військову службу за контрактом (призовом);
 • на дітей військовослужбовця і його дружини (чоловіка), у тому числі усиновлених, які не досягли повноліття (в тому числі непрацездатних незалежно від віку);
 • на непрацездатних батьків або усиновителів військовослужбовця та його дружини (чоловіка).

Строки звернення за підйомною допомогою

Виплата підйомної допомоги здійснюється, якщо звернення щодо її отримання надійшли протягом трьох років із дня виникнення права на її отримання.

Зразок рапорта на отримання підйомної допомоги

Командиру в/ч _______________

 

РАПОРТ

 

Я,_________________________________________________________,

(звання, підрозділ, ПІБ)

на підставі порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги затверджений наказом Міністерства оборони України №45 від 05.02.2018 року та у зв’язку із призначенням на посаду не за місцем проживання/зміною місця постійної дислокації військової частини, прошу  нарахувати і виплатити мені підйомну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення.

До заяви додаю:

– копію паспорта

 

«___» ____________ 20__року

_____________________                                                                                                                     звання, підпис, ПІБ

____________________________________________________________________

 

Залишилися питання?

Звертайтеся до системи безоплатної правничої допомоги: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/