назад

Успішний кейс адвоката «Про встановлення факту реєстрації шлюбу»

Громадянка Вікторія звернулася до Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для складення позовної заяви у цивільній справі про встановлення факту реєстрації шлюбу та представлення його інтересів у суді.

Призначений адвокат Чепурна Н.В. узгодила з клієнткою її правову позицію у справі та в інтересах позивачки звернулася до Новозаводського районного суду м. Чернігова та здійснювала представництво інтересів клієнтки.

Клієнтці необхідно встановити юридичний факт для одноразової  грошової допомоги як члена сім’ї з числа військовослужбовців.

20 вересня 2022 року рішенням Новозаводського районного суду м. Чернігова позов було задоволено.

На які норми закону посилатись в подібних ситуаціях.

За приписами п.4 ч.1 ст. 315 ЦПК суд в окремому провадженні розглядає заяви про встановлення факту реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення. У судовому порядку можуть бути встановлені також факти від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначено іншого порядку їх встановлення.

Згідно роз`яснень п.10 Пленуму Верховного Суду України №5 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» суди можуть встановлювати факти реєстрації усиновлення (удочеріння), шлюбу, розірвання шлюбу, народження і смерті, якщо в органах реєстрації актів громадського стану не зберігся відповідний запис чи відмовлено у його відновленні або ж він може бути відновлений лише на підставі рішення суду про встановлення факту реєстрації акту громадського стану.

Відповідно до роз`яснень п.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30.05.2008 року “Про судову практику у справах про спадкування”, якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа, може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження.

Позов було задоволено і заявниця довела ступінь спорідненості і визначала право на отримання одноразової грошової допомоги після смерті її чоловіка та пенсії у разі втрати годувальника.