назад

Успішний кейс адвоката «Про встановлення факту смерті»

Громадянин Віктор звернувся до Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для складення позовної заяви у цивільній справі про встановлення факту постійного проживання разом зі спадкодавцем на час відкриття спадщини та представлення його інтересів у суді.

Призначений адвокат Шолох О.В. узгодила з клієнтом його правову позицію у справі та в інтересах позивача звернулася до Деснянського районного суду м. Чернігова та здійснювала представництво інтересів клієнта.

Клієнту необхідно було встановити факт постійного проживання зі спадкодавцем на момент його смерті .

05 грудня 2022 року рішенням Деснянського районного суду м. Чернігова позов було задоволено.

На які норми закону посилатись в подібних ситуаціях.

 

Відповідно до частини третьої  статті 1268 ЦК України спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу (шість місяців), він не заявив про відмову від неї.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянам України,а такожіноземцям таособам безгромадянства,які назаконних підставахперебувають вУкраїні,гарантуються свободапересування тавільний вибірмісця проживанняна їїтериторії,за виняткомобмежень,які встановленіцим Законом. Отже відсутність реєстрації спадкоємця за останнім місцем проживання спадкодавця сама по собі не є абсолютним підтвердженням обставин про те, що спадкоємець не проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, якщо обставини частини третьої статті 1268 ЦК України підтверджуються достатністю інших належних і допустимих доказів.