назад

Безоплатна правова допомога – на захисті індивідуальних прав громадян Кировоград

Кіровоград фото30 червня 2015 року в конференц-залі Кіровоградської обласної ради відбулася прес-конференція за участі заступника голови Кіровоградської обласної ради Владова І.В., регіонального координатора Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Кіровоградській області Жучені В.С., голови кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області Пільгуя М.О., голови кваліфікаційної палати КДК в Кіровоградській області Волосян О.І., директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Кіровоградській області Кропліса Л.В., директора Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Батранюк Т.Л., начальника відділу забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Буряка В.В., представників ЗМІ.

Заступник голови Кіровоградської обласної ради зазначив, що підставою для відкриття центрів є конституційне право кожного на безоплатний захист своїх прав, свобод та інтересів у випадках, передбачених законом. Окрім національного законодавства таке право закріплено й у низці міжнародних зобовязань  України, таких, зокрема, як Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Завдання місцевих центрів – забезпечення цього права. «Перш за все необхідно зазначити, що концепція формування  надання безоплатної правової допомоги в Україні спрямована на реалізацію права людини на доступ до правосуддя відповідно до Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Конституційне право на отримання безоплатної правової допомоги вже протягом довгого часу потребувало остаточної реалізації – законодавчого оформлення процесу її надання, адже саме Конституція зазначає, що така допомога має надаватися у встановлених законом випадках.

Запровадження системи безоплатної правової допомоги в Україні та відповідне законодавче її оформлення є важливим кроком у напрямі до наближення нашої держави до світових та європейських стандартів щодо забезпечення права людини на правову допомогу.»

Директор Регіонального центру Кропліс Л.В. зазначив, що система безоплатної вторинної правової допомоги зазнає глобальних змін, обсяг її клієнтів значно збільшиться. «Місцеві центри забезпечуватимуть доступ до безоплатної правової допомоги  у цивільному та адміністративному процесах для цілої низки соціально незахищених категорій громадян, таких як: малозабезпеченим (особам, чий середній місячний дохід їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму, розрахованого для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення), учасникам бойових дій (у тому числі, це стосується учасників АТО із відповідним статусом, та членів сімей загиблих), інвалідам, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, біженцям, та ін. Усім цим незахищеним категоріям осіб будуть надаватися послуги адвокатів для представництва їх інтересів у цивільних та адміністративних судових спорах, а також потерпілим і свідкам у кримінальних провадженнях, якщо вони належать до категорій, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, як це визначено ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Особа, яка потребує представництва своїх інтересів у суді, та немає достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, матиме змогу звернутися до центру та отримати допомогу кваліфікованого захисника – адвоката, який  надаватиме свої послуги безоплатно для клієнта. Послуги адвоката оплачує держава».

Відкритий у Кіровограді центр знаходиться за адресою: м. Кіровоград,  вул. Преображенська,2. Звернутися до центру за допомогою зможуть  мешканці не лише обласного центру, а й Кіровоградського, Долинського, Новгородківського, Новомиргородського, Компаніївського, Устинівського районів області, які обслуговує цей місцевий центр. 

Директор Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Тетяна Батранюк звернула увагу на те, що  не всі із громадян, які звернуться до центру, потребуватимуть саме безоплатної вторинної, а по суті, адвокатської правової допомоги задля представництва своїх інтересів у судах. Певна частина осіб потребуватиме надання правових консультацій та роз’яснень, які центр відповідно до покладених на нього завдань надавати не може. Таку функцію надають інші спеціалізовані установи в регіонах. «Наше завдання полягатиме у з’ясуванні того, з якою проблемою прийшла людина. Відтак, навіть  якщо вона не є нашим клієнтом з точки зору належності до категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, або її проблема виходить за межі такої допомоги, і лежить в досудовій площині, ми цю людину будемо орієнтувати на те,  які є організації, що можуть допомогти кожній конкретній людині з її проблемою,і до кого звернутися за такою допомогою. Ми будемо активно налагоджувати ефективний  діалог  між центром та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, спеціалізованими комунальними установами, які відповідно до покладених на них функцій надають первинну правову допомогу». Громадяни, які звертатимуться до центрів, не залишаться без відповідей і будуть зорієнтовані куди йти та що робити, аби вирішити своє питання по суті. Для цього місцеві центри будуть налагоджувати мережеву співпрацю із усіма установами та організаціями, які надають допомогу людям щодо захисту їхніх прав.

Кіровоград фото