назад
11.04.24

ГО «Асоціація розвитку суддівського самоврядування України» – новий партнер Координаційного центру з надання правничої допомоги

Координаційний центр з надання правничої допомоги уклав меморандум про співпрацю з громадською організацією «Асоціація розвитку суддівського самоврядування України». Головні напрями спільної роботи – організація і проведення спільних навчальних та комунікативних заходів, спрямованих на підвищення рівня професійного розвитку юристів системи БПД та суддів і реалізація ініціатив, спрямованих на покращення доступу громадян до правосуддя.

Розпочата співпраця дозволить юристам системи БПД отримати ширший доступ до судової практики розгляду окремих категорій справ. Це, в свою чергу, сприятиме підвищенню їхніх професійних компетенцій.

Серед інших запланованих напрямів співпраці:

  • створення та розміщення на платформі дистанційного навчання системи надання БПД дистанційного курсу з питань супроводження справ щодо злочинів, скоєних неповнолітніми та/або щодо неповнолітніх, організація проходження дистанційного навчання для адвокатів та суддів;
  • ⁠проведення аналізу проблемних питань, пов’язаних із доступом осіб до правосуддя, забезпечення гарантованого їм права на захист та отримання безоплатної правничої допомоги;
  • ⁠запровадження практики обміну інформацією щодо виявлених системних проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням виконання центрами з надання безоплатної правничої допомоги процесуальних рішень щодо залучення адвокатів;
  • напрацювання алгоритму обміну інформацією між судами та центрами з надання безоплатної правничої допомоги про випадки неприбуття адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, у судові засідання, або недотримання ними стандартів якості надання такої допомоги;
  • ⁠розробка спільних роз’яснень з найпоширеніших та актуальних проблемних питань, з якими стикаються адвокати та судді при розгляді/супроводі справ за участю осіб, які належать до вразливих категорій населення;
  • напрацювання та поширення просвітницьких матеріалів щодо основних аспектів діяльності судової влади тощо

Довідково. ГО «Асоціація розвитку суддівського самоврядування України» має на меті розвиток суддівського самоврядування в Україні, сприяння становленню в Україні справедливого суду, підвищення авторитету судової влади та зміцнення незалежності суддів, підвищення професійної кваліфікації суддів тощо.