назад

Підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до верховенства права, справедливості і людської гідності – мета спільної співпраці

У Чернігові відбулося розширене засіданні кафедри публічного та приватного права НУ «Чернігівська політехніка», у якому  взяла участь директорка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області  Ірина Протченко.

Основним питанням засідання  було – питання розгляду освітньої програми  «Адміністративна та цивільна юстиція»  другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право.  Поміж пропозицій, які надходили від  колег, Ірина Протченко висловила  пропозицію включення в освітню програму такої дисципліни, як «Професійні стандарти та етика правника», що  є важливою  в контексті набуття (вдосконалення) знань професійної етики юриста , які вкрай важливі на практиці.

Ірина Протченко  також зазначила, що важливою навчальною дисципліною в ОП є «Правове регулювання земельної реформи»,  що пов’язано  із   наявністю великої кількості звернень  із земельних питань.

Отже, співпраця всіх учасників  освітнього процесу та зацікавлених в ОП роботодавців – запорука якісного освітнього процесу!  Попереду- Перемога і відбудова  нашої країни!