назад

Позитивний досвід адвокатів Білоцерківського місцевого центру

    ПРАВО на ПЕРЕРАХУНОК раніше призначеного розміру ПЕНСІЇ у зв’язку з підвищенням посадового окладу гр. Н. допоміг захистити адвокат Божок М., який діяв за дорученням Білоцерківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

    До Центру звернулася Гр. Н. та пояснила, що працювала у сільській раді на посаді секретаря. 24 грудня 2012 року вона вийшла на пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про державну службу» при стажі роботи на державній службі 12 років 10 місяців 16 днів, та на даний час перебуває на обліку в органі Пенсійного фонду України і отримує пенсію у розмірі 80% від розміру заробітної плати. 24 січня 2017 року жінка отримала в сільській раді довідку про підвищення розміру заробітної плати секретаря сільської ради, яка на 01 грудня 2015 року становить 3391,80 грн.
    25 січня 2017 року вищезазначену довідку разом із заявою про перерахунок пенсії державного службовця в зв’язку з підвищенням розміру посадового окладу з 01.12.2015 року Гр. Н подала до відповідача. За наслідками розгляду даної заяви 25 січня 2017 року клієнт адвоката отримала рішення органу Пенсійного фонду України про відсутність правових підстав для проведення перерахунку пенсії. З даним рішенням вона не погоджується. 
    У зв’язку з чим Білоцерківським місцевим центром з надання БВПД видано доручення адвокату Божку М.І. У своїх доводах адвокат опирався на ст.ст. 17, 18, 71, 159-163 КАС України, ч. 1 ст.8, ч. 2 ст. 19, ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 58 Конституції України, ст. 37-1 Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року № 3723-XII, ст.ст. 42, 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» .
    Відповідно до ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та /або державної служби не менше 10 років, здійснюється у порядку, встановленому законодавством України «Про державну службу». 
    Згідно частини другої статті 37 Закону України «Про державну службу» (в редакції, чинній на момент призначення позивачу пенсії) пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – у розмірі 80 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі. За кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати. 
    Відповідно до положень статті 33 цього Закону заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок. Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України. Положеннями статті 37-1 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-ХІІ в редакції, чинній на момент призначення позивачу пенсії, і яка діяла до 01 січня 2015 року) було передбачено, що в разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а також у зв’язку із набуттям особою права на пенсійне забезпечення державного службовця за цим Законом відповідно здійснюється перерахунок раніше призначених пенсій. Перерахунок пенсії здійснюється виходячи із сум заробітної плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування працюючого державного службовця відповідної посади та рангу на момент виникнення права на перерахунок пенсії.
    Законом України від 28.12.2014 № 76-VIII статтю 37-1 Закону № 3723-ХІІ викладено в іншій редакції, при цьому встановлено, що умови та порядок перерахунку призначених пенсій державним службовцям визначаються Кабінетом Міністрів України. Порядок визначення заробітку, який враховувався для перерахунку пенсії, був визначений постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 № 865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» (зі змінами та доповненнями), зокрема, пунктами 4 та 5.
    23.09.2016 року Постанова КМУ від 31.05.2000 року №865 втратила чинність на підставі Постанови КМУ «Про деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб» №622 від 14.09.2016 року. На теперішній час, Кабінетом Міністрів України, всупереч положень статті 37-1 Закону №3723-XII, не визначено порядок перерахунку призначених пенсій державним службовцям.
    У відповідності до ст. 8 Конституції України та ст. 8 КАС України, суд керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Постановою Кабінету Міністрів України №1013 від 09.12.2015 року «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» з 01.12.2015 року встановлено нові умови оплати праці працюючих державних службовців, затверджено схему посадових окладів підвищеного розміру та розмір надбавок до посадових окладів. Відповідно до ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. 
    Відповідно до ст. 45 ч. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія перераховується з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма потрібними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з такими документами подано після 15 числа. 
Адвокат Божок М.І. зібрав всі необхідні докази, які свідчать про те, що вимоги Гр. Н є обґрунтованими і підлягають задоволенню. Як наслідок, рішенням суду позов громадянки Н. задоволено повністю.