назад

Презентація професії юриста у рамках національного профорієнтаційного проекту «Місто Професій» та інформування дітей про їхні права

IMG 1987 новый размерЗ метою підвищення загального рівня правової культури дітей, набуття ними необхідного рівня правових знань та з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, працівники Ковельського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги взяли участь у національному профорієнтаційному проекті «Місто Професій», на якому презентували професію юриста.

Фахівці Центру провели інтелектуальну вікторину на правову тематику. Дітям, які активно брали в ній участь, видавали дитячі посвідчення адвокатів.IMG 1994 новый размер
Дітям розповіли, що правова освіта – це процес набуття правових знань, вмінь та навичок, формування поваги до права, закону, прав та свобод людини і громадянина. Роз’яснили інформацію щодо забезпечення прав дитини.
• Дитиною визнається особа, що не досягла віку вісімнадцяти років.
• Кожна дитина має право жити і виховуватися в родині, наскільки це можливо, право знати своїх батьків, право на їхню турботу, право на спільне з ними проживання.
• Дитина має право на виховання своїми батьками, забезпечення її інтересів, всебічний розвиток, повагу до її людської гідності.
• Дитина вправі виражати свої думки при вирішенні в родині будь-якого питання, що стосується її інтересів, а також бути заслуханою у ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду. Врахування думки дитини, що досягла віку десяти років, обов’язкове, за винятком випадків, коли це суперечить її інтересам.
• Дитина має право на ім’я, прізвище, по батькові. Право на набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їхню турботу.
• Дитина має право на одержання захисту від своїх батьків і інших членів родини. Дитина має право власності на доходи, отримані нею, майно, отримане нею у дарунок або в порядку спадкування, а також на будь-яке інше майно, придбане на кошти дитини.
• У дитини є право на свободу думки, совісті і релігії.
• Дитина має право на захист від незаконного втручання в здійснення її прав.
• У дитини є право на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку. У дитини є право на освіту.
• За дитиною визнається право на захист від економічної експлуатації і від виконання будь-якої роботи, що представляє небезпеку для її здоров’я.
• Дитина має право на захист своїх прав і законних інтересів. Захист прав та законних інтересів дитини здійснюється батьками, а у випадках передбачених законом, органом опіки і піклування, прокурором, судом.
• Дитина має право на захист від зловживань з боку батьків (осіб, їх що заміняють). При порушенні прав і законних інтересів дитини, у тому числі при невиконанні чи при неналежному виконанні батьками обов’язків по вихованню, освіті дитини або при зловживанні батьківськими правами, дитина вправі самостійно звертатися за їхнім захистом в орган опіки і піклування, а по досягненні віку чотирнадцяти років у суд.
• Захист інтересів дитини державою. Держави учасники Конвенції з прав дитини поважають і забезпечують усі права, передбачені дійсною Конвенцією, за кожною дитиною, що знаходиться в межах їхньої юрисдикції, без якої-небудь дискримінації, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного, етнічного чи соціального походження, майнового стану чи стану здоров’я, місця народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.
• Посадові особи й інші громадяни, яким стане відомо про загрозу життю чи здоров’ю дитини, про порушення її прав і законних інтересів, зобов’язані повідомити про це в орган опіки і піклування за місцем фактичного перебування дитини. При одержанні таких відомостей орган опіки і піклування зобов’язаний вжити необхідних заходів щодо захисту прав та законних інтересів дитини.IMG 2002 новый размер

Довідково:
Ковельский місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться за адресою: м. Ковель, вул. С. Бандери, 5, тел. (03352) 5-30-63, e-mail: [email protected]