назад

Призов офіцерів запасу – 2017

43429У лютому 2017 року в Україні розпочинається призов офіцерів запасу.
Військова служба за призовом осіб офіцерського складу – це окремий вид військової служби. Так, до офіцерського складу Збройних Сил України належать громадяни України, яким присвоєно військові звання від молодшого лейтенанта і вище, а до складу прапорщиків (мічманів) – ті, яким присвоєно військові звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана).

У зв’язку з цим набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» від 06.12.2016 № 1769-VIII (далі – Закон № 1769), яким, зокрема, викладено в новій редакції статтю 119 Кодексу законів про працю України (КзпП).
Відтепер за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігається місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову.
Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України.
З 07.01.2017 діють нові правила з визначення обсягу гарантій, які власник або уповноважений ним орган (далі – роботодавець) зобов’язаний забезпечити працівникам, що виконують військовий обов’язок в особливий період.
Після набрання чинності Закону № 1769 до категорій військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом і користуються гарантіями щодо збереження місця роботи, посади та середнього заробітку, додалася ще одна – особи офіцерського складу (далі – офіцери). І якщо з іншими категоріями військовослужбовців за призовом фахівці кадрових служб мали справу, то призов офіцерів – явище для більшості нове.
Громадянам України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу. За необхідності вони, за наказом Міністра оборони України, підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу.
Слід зауважити, що на відміну від мобілізації, яка потребує видання Президентом відповідного наказу, для призову офіцерів достатньо наказу Міністра оборони.
На військову службу можуть бути призвані офіцери запасу віком до 43 років, максимальний строк служби – 18 місяців (абз. 2 ч. 7 ст. 23 Закону № 2232, п. 10.1 розділу X Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170; далі – Інструкція).
Строк служби, кількість осіб, яких необхідно призвати, та військово-облікові спеціальності, за якими здійснюватиметься призов, також визначає Міністр оборони України (п. 216 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008; далі – Положення).
Після оголошення призову офіцери, яким надійшла повістка військового комісаріату, зобов’язані прибути за адресою та в термін, вказані в повістці. Неприбуття офіцера до районного (міського) військового комісаріату в установлений строк можливе лише з поважних причин, з-поміж яких: перешкода стихійного характеру, хвороба офіцера запасу або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; смерть його близького родича або близького родича його дружини. Поважність причини неявки має бути підтверджена документально.
Призов офіцерів на військову службу здійснюється після обов’язкового медичного огляду. Тож, звільненню працівника від роботи у зв’язку із призовом передуватиме увільнення для проходження медичного огляду.
Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.
Перший призов на військову службу за призовом осіб офіцерського складу військовими комісаріатами розпочнеться у лютому 2017 року і надалі проводитиметься щокварталу.
Звертаємо Вашу увагу, що недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, дає підстави для притягнення винних посадових осіб роботодавця до адміністративної відповідальності.
Так, розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ч. 7 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Юридичній особі загрожують фінансові санкції у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

 

 

Підготовлено працівниками Ковельського МЦ з надання БВПД за матеріалами інтернет-ресурсу: http://www.kadrovik01.com.ua/