назад

Співпраця Черкаського місцевого центру з надання БВПД з університетською спільнотою

Директор Черкаського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Мостова підписала меморандум про співпрацю з ректором Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова Ією Чудаєвою. Партнери домовились про консолідацію зусиль, спрямованих на співпрацю щодо поширення правопросвітницьких знань та забезпечення права на безоплатну правову допомогу для громадян, на розвиток взаємодії та співробітництва.

Окрім цього, напрями співпраці між сторонами будуть направлені на організацію спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової проінформованості громадян щодо захисту своїх прав, зокрема права на безоплатну правову допомогу у формі проведення семінарів, круглих столів, зустрічей та інших заходів, а також поширення правопросвітницької інформації, забезпечення права осіб на безоплатну правову допомогу шляхом розміщення відповідної друкованої продукції.

Цього ж дня Ірина Мостова провела правопросвітницький захід для студентів 1-3 курсів університету, що навчаються за спеціальністю «Правознавство». Директор центру розповіла студентам про сучасні тенденції в роботі системи безоплатної правової допомоги, алгоритм надання такої допомоги громадянам, поділилася реальними кейсами з практики та особливостями роботи юриста.

Майбутнім правникам також було цікаво дізнатись про такий сучасний та перспективний спосіб досудового врегулювання спорів, як медіація, що являє собою структуровану процедуру із врегулювання спору за допомогою посередника. Під час цієї процедури сторони за допомогою медіатора можуть зрозуміти свої потреби і з’ясувати інтереси та шляхом керованих переговорів спробувати врегулювати конфлікт.

Медіація може застосовуватись в‍ будь-яких спорах, але наразі найчастіше з допомогою цієї процедури вирішуються сімейні конфлікти, наприклад, щодо сплати аліментів чи визначення місця проживання дитини з одним із батьків. Медіація має перспективи для застосування в інших питаннях цивільно-правових відносин, спорах щодо будівництва, банкрутства, тощо.

Впровадження в Україні інституту альтернативних способів вирішення спорів сприятиме поліпшенню доступу громадян до правосуддя та скороченню навантаження на суди, а отже, допоможе скоротити строки розгляду справ та відсоток оскаржуваних рішень, зменшити судові витрати, поліпшити якість судових рішень та досягнути примирення між сторонами.

Та не будь яке питання підлягає вирішенню за допомогою медіації. Існує такий термін, як «медіабельність» — критерії спору, за якими визначається можливість проведення процедури медіації. До основних критеріїв належать, зокрема:

  • просторовий (можливість контакту з обома сторонами спору);
  • законодавчий (пряма заборона для проведення медіації);
  • суб’єктний (дієздатність, залежності та психічні розлади, психологічні особливості сторін);
  • предметний (предмет та зміст спору).

Слід звернути увагу, що медіація може застосовуватися і в кримінальному процесі  під час реалізації «Програми відновного правосуддя для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Суть медіації саме у відновному правосудді полягає у здійсненні добровільної, позасудової процедури, під час якої неповнолітній підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування «Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення».

Посередниками у кримінальному процесі виступають адвокати, які співпрацюють з системою БПД та успішно пройшли спеціальне навчання. Посередник у справі призначається Регіональним центром з надання БВПД після надходження повідомлення від прокурора про можливість у конкретній справі застосувати Програму.

«Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» може бути застосована за таких умов:

  • є потерпіла сторона — фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;
  • неповнолітній вперше вчинив кримінальний проступок або нетяжкий злочин;
  • неповнолітній визнає факт вчинення ним злочину;
  • і неповнолітній, і потерпілий дали згоду на участь у програмі.

Участь у процесі медіації для неповнолітнього означає усвідомлення наслідків власних дій і отримання можливостей їх виправити, відновити почуття власної гідності, самоповаги та поваги інших, а також можливість бути звільненим від кримінальної відповідальності або отримати більш м’яке покарання.

Потерпіла сторона, завдяки залученню посередника до справи, має можливість оперативно отримати належну компенсацію заподіяної шкоди та отримати відповіді на питання, які хвилюють її у зв’язку з кримінальним правопорушенням.