назад
13.12.16

Відбір адвокатів, які залучаються для надання безоплатної правової допомоги: зміна підходів

DSC 4726«Відбір адвокатів повинен бути, втім формати конкурсів слід змінити у бік спрощення та зручності для адвокатів», – такого консенсусу дійшли на круглому столі «Система відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні: набутий досвід та перспективи на майбутнє», що відбувся в Києві 12 грудня 2016 року. На заході представлено звіт за результатами регіональних обговорень системи відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги. Цей захід, а також регіональні обговорення підтримані проектом Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», що фінансується урядом Данії.

Учасниками круглого столу стали представники Координаційного центру з надання правової допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БВПД); Національної асоціації адвокатів України; адвокати, які надають БВПД; члени регіональних конкурсних комісій з відбору адвокатів, серед яких – представники органів адвокатського самоврядування, професійних громадських організацій, судді; представники ГО «Всеукраїнське об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу», Асоціації правників України, Української фундації правової допомоги, Реанімаційного проекту реформ, проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні», проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Консультативної місії Європейського Союзу, Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Держдепартаменту США. Мета заходу – представлення результатів регіональних обговорень системи відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги та обговорення подальших кроків реформування системи відбору.

Необхідність таких обговорень зумовлена сьогоднішніми реаліями та накопиченим досвідом відбору адвокатів для надання БВПД, який здійснювався впродовж 2012 – 2015 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362, що затверджує Порядок і умови проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання БВПД.

Про методику та процес проведення регіональних обговорень розповіла менеджер проекту «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» Кетеван Цхомелідзе.

Так, круглі столи відбулися в п’яти обласних центрах: 13 червня 2016 р. у Житомирі, 19 липня 2016 р. в Одесі, 27 липня 2016 р. в Івано-Франківську, 17 жовтня 2016 р. у  Дніпрі, 28 жовтня 2016 р. у Полтаві. Крім того, учасниками заходів стали представники 4-6 сусідніх регіонів, таким чином забезпечуючи всеукраїнське представництво. Учасниками регіональних обговорень стали представники органів та організацій, які складали конкурсні комісії у відповідних регіонах: адвокатури, управлінь юстиції, регіональних центрів з надання БВПД, судів, громадських організацій. До участі було запрошено персонально тих осіб, які були членами комісій. Усього в обговоренні взяли участь 108 представників комісій з 24 регіонів. Учасники регіональних круглих столів представляли своє бачення переваг та проблемних моментів чинної процедури відбору, описували конкретну практику відбору у своїх регіонах, та висловлювали рекомендації на майбутнє щодо системи відбору адвокатів, які надають БВПД. Крім цього, 16 листопада у столиці відбулась зустріч із фокус-групою адвокатів, у якій взяли участь як адвокати, що співпрацюють із системою безоплатної правової допомоги, так і ті адвокати, що проходили конкурсний відбір, але з різних причин не були відібрані. Також до фокус-групи долучилися адвокати, які не проявили бажання взяти участь у жодному конкурсному відборі. Отже, було забезпечено можливість отримати бачення різних груп правників, які так чи інше мають відношення до питання відбору адвокатів для надання БВПД. Отримані рекомендації підсумовано у звіті, який представила консультант Ради Європи, адвокат, професор кафедри правосуддя Київського національного університету ім. Т.Шевченка, суддя ad hoc Європейського суду з прав людини Олександра Яновська.

«На підставі результатів дослідження та рекомендацій, що були висловлені під час обговорень, можна дійти висновку, що відбір має відбуватися й надалі. Водночас, процедуру відбору чи залучення адвокатів до співпраці із системою БПД слід, по-перше, максимально наблизити до регіональних потреб, по-друге, максимально наблизити до практичних потреб (відірвати від сухої теорії, енциклопедичного знання закону), по-третє, спростити цю процедуру як організаційно, так і змістовно таким чином, щоб адвокату це було необтяжливо», – зауважила Олександра Яновська.

DSC 4719

ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ АДВОКАТІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО СПІВПРАЦІ ІЗ СИСТЕМОЮ БВПД

Що стосується змістовного наповнення та етапів конкурсу, за словами Олександри Яновської, рекомендації, які були отримані в результаті обговорень, можна підсумувати, визначивши такі етапи конкурсної процедури:

1) направлення адвокатом документів до регіонального центру БВПД шляхом електронного повідомлення та он-лайн заповнення анкети на сайті відповідного регіонального центру. При цьому, до переліку документів, що направляються адвокатом до конкурсної комісії необхідно додати довідку про відсутність дисциплінарних стягнень та рекомендаційний лист від регіональної Ради адвокатів;

2) перевірка надісланих документів конкурсною комісією та направлення індивідуального електронного коду адвокату;

3) проходження адвокатом дистанційного курсу «Вступ до системи безоплатної вторинної правової допомоги» із можливістю контролю отриманих знань;

4) он-лайн тестування адвоката із зміщенням акцентів в тестових питаннях з встановлення рівня знання нормативної бази на вирішення практичних питань, пов’язаних із застосуванням норм права. Висловлювалась також думка про включення до тестових завдань блоку психологічних запитань;

5) запрошення адвоката на співбесіду, що будується на переліку обов’язкових питань, які можуть ставитись адвокатам, з акцентом на мотивацію претендента, його комунікабельність та емоційно-психологічні характеристики;

6) прийняття рішення конкурсною комісією та складення відповідного протоколу протягом 7 робочих днів.

Рекомендовано передбачити можливість окремо оцінювати результати кандидата на кожному етапі. Також було рекомендовано, що з метою посилення зацікавленості адвокатської спільноти у процесі відбору та забезпечення чіткого усвідомлення адвокатами, у чому саме полягатиме та як відбуватиметься їхнє залучення до надання БВПД, необхідно підвищити рівень інформованості адвокатів про основні засади функціонування системи БВПД, в тому числі, про види і форми відповідальності адвоката, який співпрацює із системою БВПД.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ АДВОКАТІВ,
ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО НАДАННЯ БВПД

За словами Олександри Яновської, серед отриманих рекомендацій у межах даного блоку проблемних питань слід визначити необхідність повною мірою покласти відповідальність за проведення конкурсу на регіональні центри БВПД та надання повноваження безпосередньо центрам оголошувати конкурс. Важливо відзначити рекомендацію щодо надання повноважень регіональним центрам БВПД оголошувати конкурс в окремому регіоні і, навіть, в окремому районі. Також варто передбачити можливість проведення конкурсу за галузевою спеціалізацією адвокатів. Тобто, основним визначальним критерієм для призначення конкурсу має бути не заздалегідь спланований графік, а наявність дефіциту адвокатів за об’єктивної потреби у наданні БВПД з окремих правових питань чи на території конкретної адміністративно-територіальній одиниці.

Не менш значущим є питання, пов’язане із удосконаленням кількісного та якісного складу конкурсних комісій. Учасники обговорень наголосили, що важливо дотримуватися збалансованого складу конкурсних комісій, що, зокрема, забезпечить високий рівень їх авторитетності та довіри до результатів проведеного відбору адвокатів. Так, слід забезпечити однакову кількість представників регіонального центру БВПД та регіональних органів адвокатського самоврядування. Також, доцільно продовжити залучати до роботи конкурсних комісій суддів та представників громадських організацій. Не зайвим було б залучити до роботи комісій представників юридичних навчальних закладів. Було зазначено також, що кількісний склад конкурсних комісій можна зменшити до 7 осіб.

Переглянути презентацію Олександри Яновської
«Відбір адвокатів: досвід та перспективи»

DSC 4755

Учасники круглого столу в цілому висловились на підтримку запропонованого підходу до відбору адвокатів. Представник Національної асоціації адвокатів України, Голова комітету з питань безоплатної правової допомоги Сергій Вилков звернув увагу на те, що при удосконаленні процедури відбору адвокатів, які залучаються для надання БВПД, має враховуватися досвід адвокатської діяльності.

Як зазначила Кетеван Цхомелідзе, більшість думок, які учасники висловили під час обговорень, співпадають з висновками дослідження та рекомендаціями Звіту Ради Європи за результатами оцінювання системи безоплатної правової допомоги в Україні у світлі стандартів та передового досвіду Ради Європи.

DSC 4716 

Директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський наголосив: «Наше головне завдання – це захист прав клієнтів. Втім, як менеджери з організації послуги БВПД, ми також прагнемо створити максимально комфортні умови для всіх учасників цього процесу».

«Пророблена робота нас не просто надихає, ми повністю беремо цей матеріал в роботу як дуже якісний та професійний. Ми відкриті та готові до подальшої конструктивної співпраці з усіма зацікавленими сторонами у цьому напрямі», – висловив свої враження від представленого звіту директор Координаційного центру.

На його переконання, оскільки учасниками як цього заходу, так і регіональних обговорень сформовано консенсус, що відбір адвокатів повинен бути в тому чи іншому вигляді, Координаційний центр готовий прислухатися і погоджується із запропонованими удосконаленнями.

«Я пропоную для першого етапу прийняти запропоновану колективну пропозицію, представлену Олександрою Яновською, в частині прийняття документів від адвокатів, on-line проходження ними дистанційного курсу та структурованої співбесіди з адвокатами. Ми будемо розробляти проект змін до відповідної постанови Кабінету Міністрів України, та готові вже в лютому представити цей проект для нашого спільного обговорення у такому ж форматі. У якості наступного етапу, пропоную все ж рухатись в напрямку максимально спрощеної процедури акредитації, яка може бути також вироблена на основі аналізу попереднього досвіду – але для цього потрібні зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Від тестування знань адвокатів ми вже тепер остаточно відмовляємось», – резюмував Андрій Вишневський.

DSC 4722

DSC 4748

DSC 4724

DSC 4793


Приєднуйтесь до сторінок Координаційного центру з надання правової допомоги у соціальних мережах:

Facebook Facebook           YouTube YouTube           Google Google+       т Twitter