назад

Визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

Громадянин Андрій звернувся до Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для складення позовної заяви у цивільній справі про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Призначений адвокат Чикилевська О.В. узгодила із Андрієм його правову позицію у справі та в інтересах позивача звернулася до Новозаводського районного суду м. Чернігова та здійснювала представництво інтересів клієнта.

Клієнт пояснив, що жодних кредитів він не брав, а заборгованість, яка виникла у нього є спірною. Тому за відсутності доказів наявності боргу, були відсутні підстави для звернення до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису щодо стягнення боргу.

20 жовтня 2022 року рішенням Новозаводського районного суду м. Чернігова позов було задоволено, визнано виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню.

На які норми закону посилатись в подібних ситуаціях.

Згідно зі ст. 18 Цивільного кодексу України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст. 87 Закону України “Про нотаріат”, для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

За приписами ст. 88 цього Закону, нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років.

Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Безспірний борг – це борг, що визначається боржником та кредитором, і про суму якого сторони не сперечаються, тобто у разі відсутності заперечень боржника – вимога кредитора – заставодержателя вважається безспірною.

Таким чином, в обов`язок нотаріуса входить перевірка безспірності боргу у боржника після надання стягувачем документів, що встановлюють прострочення зобов`язання. При наявності заперечень боржника нотаріус повинен оцінити його аргументи на предмет наявності ознаки безспірності відносно вимог заставодержателя. За відсутності ознаки безспірності нотаріус повинен був відмовити в здійсненні виконавчого напису.

Процедура стягнення боргу за нотаріально посвідченим договором позики (кредитним договором) на підставі виконавчого напису нотаріуса складається із двох етапів: – перший, підготовчий етап, який включає повідомлення боржника. Цей етап спрямований на забезпечення прав та інтересів боржника, якому має бути відомо, що кредитор розпочинає процедуру стягнення боргу за нотаріально посвідченим договором позики (кредитним договором) на підставі виконавчого напису нотаріуса; – другий етап – учинення виконавчого напису, який полягає в подачі нотаріусу документів, що підтверджують безспірність вимог, в тому числі й повідомлення боржника (письмова вимоги про усунення порушення чи письмове повідомлення про вчинення виконавчого напису).

Недотримання одного з етапів процедури стягнення боргу за нотаріально посвідченим договором позики (кредитним договором) на підставі виконавчого напису нотаріуса є підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Посилання на рішення суду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107111368