назад

Незалежний арбітр між адвокатом та клієнтом – запорука справедливого вирішення будь-якого спору

Професійна допомога з боку юристів та адвокатів, які співпрацюють із системою безоплатної правової допомоги – це запорука того, що проблеми клієнтів центрів з надання БПД можуть бути вирішені. Проте бувають випадки, коли клієнти не задоволені якістю роботи адвоката та вважають, що непрофесійний підхід до справи призводить до відмови в задоволенні позову, хоча насправді адвокат зробив все від нього залежне, аби допомогти людині. В такому випадку центр з надання БВПД надсилає звернення до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги регіональної Ради адвокатів.

Робота адвокатів, що співпрацюють з системою БПД Тернопільщини, та відповідність їхньої діяльності Стандартам якості надання БВПД стала темою зустрічі директорки Регіонального центру з надання БВПД у Тернопільській області Ірини Хондогій та Марії Карпи, адвокатки, яка очолює Комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги Ради адвокатів Тернопільської області.

Комісія займається перевіркою роботи адвоката на предмет дотримання ним Стандартів якості у роботі й колегіально готує висновок рекомендаційного характеру. За результатами оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатом безоплатної правової допомоги, у разі прийняття рішення про невідповідність дій/бездіяльності адвоката Стандартам якості надання безоплатної правової допомоги Комісія:

  • надає рекомендації адвокату щодо підвищення якості, забезпечення повноти та своєчасності надання ним безоплатної правової допомоги;
  • вносить пропозиції органу місцевого самоврядування щодо розірвання договору з адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням про надання безоплатної первинної правової допомоги;
  • вносить пропозиції центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо розірвання контракту (договору) з адвокатом та/або виключення його з реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
  • звертається із заявою (скаргою) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо поведінки адвоката, діяльність якого оцінювалася Комісією, яка може бути підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Що стосується п.4, то, за словами Ірини Хондогій, підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто порушення вимог несумісності, присяги, правил адвокатської етики, а також розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків, рішень органів адвокатського самоврядування та порушення інших обов’язків адвоката, передбачених статтею 34 зазначеного закону.

Адвокат є незалежною особою у виборі правової позиції, а система БПД не має права втручатися у його роботу. Проте, коли адвокати не дотримуються Стандартів якості надання правової допомоги це призводить до зниження рівня їх професійності та добросовісності – підкреслила Ірина Хондогій.

Голова Комісії Марія Карпа акцентувала увагу на зверненнях від центрів з надання БВПД Тернопільщини щодо діяльності адвокатів, які призначаються для надання правової допомоги клієнтам.

Комісія розглянула 4 звернення від Тернопільського місцевого центру з надання БВПД та 2 звернення від Регіонального центру з надання БВПД у Тернопільській області щодо відповідності дій адвокатів, що співпрацюють із системою БПД, вимогам Стандартів якості. Адвокатам, чиї дії не відповідають вимогам рекомендовано підвищити якість надання безоплатної правової допомоги – відмітила Марія Карпа.

Нагадуємо, що центр з надання БВПД може звернутися до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги у наступних випадках:

  • у разі отримання скарги на дії адвоката, в якій особа зазначає недоліки надання БВПД (неякісна, неповна або несвоєчасна допомога, надана адвокатом за дорученням центру) і яка не може бути розглянута в межах повноважень центру;
  • за наявності можливих випадків неякісного, неповного або несвоєчасного надання правової допомоги адвокатом за дорученням (дорученнями) центру та/або інших обґрунтованих підстав, у тому числі за результатами моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання БВПД;
  • за дорученням Координаційного центру з надання правової допомоги.