назад

Звернення № 11/ Трудове законодавство/ примушення виконувати роботу не передбачену посадовою інструкцією

Звернення № 11 

від Галини / 25.03.2016 

Питання:

Такая ситуация: Начальник заставляет меня выполнять работу не предусмотреную должностной инструкцией. Эту работу должен выполнять другой чеволек (другой отдел).
Что мне делать? Куда мне обращаться?


Відповідь: 

Відповідно  до статті 31 Кодексу законів про працю України  власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. З даної норми випливає, що працівник має повне право відмовитися від виконання роботи, яка не передбачена трудовим договором та посадовими інструкціями. Якщо роботодавець примушує працівника до такої роботи, погрожуючи звільненням, застосування дисциплінарних стягнень і т. д., такі дії є неправомірними. 

За захистом своїх порушених трудових прав можна звернутися до первинної профспілкової організації, створеної на підприємстві, в установі, організації. Якщо таке звернення виявилося неефективним, або ви хочете врегулювати цей спір із залученням уповноважених державних органів, можна звернутися в органи державної інспекції з праці. 

Крім вищевказаного статтею 221 Кодексу законів про працю України визначені органи, які розглядають трудові спори. До них віднесені: 1) комісія по трудових спорах; 2) районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди. 

Комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спорів,що виникають на підприємствах ,в установах, організаціях, за винятком спорів зазначених у статтях 222,232 вищевказаного Кодексу. Працівник  може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким строком. У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може його поновити . Заява працівника,що надійшла до комісії, підлягає обов’язковій реєстрації. 

Відповідно  пункту 1 статті 231 Кодексу законів про працю України, якщо працівник чи власник або уповноважений ним орган не згодні з рішенням комісії по трудових спорах підприємства, установи, організації (підрозділу) вони можуть звернутися до суду. Якщо комісії по трудових спорах не має трудові спори розглядаються  безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах за заявами працівників підприємств,установ,організацій. 

Відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. 

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів доходів і зборів, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Звернення до зазначеного державного органу повинно мати письмовий вигляд, у ньому слід викладати дійсні факти порушення своїх прав.
У своїх письмових зверненнях працівник повинен чітко викласти всі обставини, які підтверджують факт порушення роботодавцем трудових прав, бажано вказати свідків, які могли  б підтвердити факти порушення. Якщо роботодавець видає наказ, яким зобов’язав працівника виконувати непередбачену договором роботу, необхідно також додати до заяви копію такого наказу. Якщо є які-небудь інші документи, з яких можна встановити, що працівника примушують виконувати додаткову непередбачену трудовим договором роботу, вони також можуть бути належними доказами.